Üyelik Ve Gizlilik Koşulları

Üyelik Ve Gizlilik Koşulları

1 hafta, 2 gün önce güncellendi

ÜYELİK VE GİZLİLİK KOŞULLARI

CV BANKO TEKNOLOJİ VE İNSAN KAYNAKLARI A.Ş (CV BANKO olarak anılacaktır) tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda başta KVKK olmak üzere yasaların aradığı tüm koşulları ve bunun yanında teknolojinin imkanlarını kullanarak en üst düzeyde korumayı hedeflemektedir. CV BANKO, üyenin siteyi Gizlilik Prensiplerine veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerden bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.

İŞ ARAYAN ADAY

CV BANKO üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerimizin kişisel bilgilerini, eğitim bilgilerini, iletişim bilgilerini, çalışma bilgilerini, doğum tarihini, cinsiyetini, fotoğrafını başta olmak üzere öz geçmişinde belirttiği diğer bilgilerini eleman arayan firmaların kullanımına sunmak amacıyla kullanmaktadır. Üyelik işlemi sırasında alınan e-posta adresleri; üyelerimiz ile iletişimi devam ettirebilmek açısından önemli olup, üyelerimiz CV BANKO ile e-posta, mesaj ve telefon üzerinden yapılan bilgilendirmelerden yararlanmak istemedikleri takdirde ilgili seçeneği belirleyerek iptal edebilmektedir.

CV BANKO bireysel üyelerine internet üzerinde öz geçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma ve online görüşme olanağı tanımaktadır. Üyelerin kendi hazırladıkları öz geçmişleri, bu olanak kapsamında, işverenler tarafından görüntülenebilmektedir. Hazırlanan öz geçmişler üyenin kendi seçimine göre aktif ya da pasif konumda CV BANKO’da saklanmaktadır. Üye, Üyelik Formu'nda vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru, geçerli ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. Öz geçmiş bilgilerinin gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması, ayrımcılığa yol açması, 3. kişileri suça yönlendirmesi, ya da herhangi bir etnik grup, köken, dil, siyasi görüş, din gibi konularda propaganda içermesi kesinlikle yasaktır. Bu durum nedeniyle CV BANKO’nun ve/veya 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde, buna sebebiyet veren üye tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Öz geçmişleri "Aktif" durumda olan iş arayan üyeler, işveren şirketlerin CV BANKO üzerinde yaptıkları öz geçmiş bankası aday aramalarında görüntülenebilmektedir. Öz geçmişin "Aktif" durumda olmasıyla, iş arayan üyenin öz geçmişi başvuru yapmadığı firmalar tarafından da erişebilir hale gelir ve aday havuzundaki/öz geçmiş bankasındaki toplu sorgulamada yer alır. Öz geçmişin "Pasif" durumda olması, iş arayan üyenin sadece iş başvurusu yaptığı firmalar tarafından görüntülenebilmesini sağlar. Ayrıca konum bilgisi toplanarak demografik analiz de yapılabilmektedir. Üyelerin öz geçmişlerinde iletişim bilgilerini paylaşmaları, 3. kişilerin de bu bilgileri görebilmesi anlamına gelip, söz konusu durumda CVBANKO’nun sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyelerin öz geçmiş bilgileri, üyelerin rızaları devam ettiği müddetçe ve yasaların izin verdiği ölçüde CV BANKO tarafından yayımlanabilecektir. Bu bilgilendirme, adayların üyeliğinin aktif durumda bulunduğu tüm durumlar için geçerli olup, her defasında bu duruma ilişkin bilgilendirme yapılmayacaktır.

CV BANKO’ya kişisel bilgilerin temin edilmesi, bunların CV BANKO tarafından belirlenecek/uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat edildiği anlamına gelecektir. Siteye kaydedilen bilgilerin diğer üyeler ve/veya 3.kişiler eliyle kullanılmış olması ve/veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenen manevi hakların ihlal edilmesi ve/veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara uğramanız halinde CVBANKO’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Pasif konumda olan üyelerin öz geçmişleri, işveren şirketlerce, CV BANKO öz geçmiş bankası aramalarında, hiçbir şekilde görüntülenememektedir. Sadece öz geçmiş sahibi üye kendi isteği doğrultusunda iş arayışına uygun ilanlara başvurduğunda ilgili işveren firmalar tarafından öz geçmiş görüntülenebilmektedir. Öz geçmişlerin aktif ya da pasif olma durumları öz geçmiş güncelleme sırasında değiştirilebilmektedir. Doğrudan firmaya gönderilen (örneğin: eposta, faks, vb. yollarla) öz geçmişler adayın sorumluluğundadır.

İşveren şirketler, iş ilanlarına başvuruda bulunan iş arayanlar ile 'Başvurularım' bölümünde yer alan 'Mesajlar, sms, online görüşme’ bölümü aracılığıyla iletişim kurabilmektedir. Ayrıca CV BANKO, şirketlerin adaylara sistem içinden ilettiği mesajlar için e-posta, telefon, mesaj aracılığıyla bilgilendirme yapmaktadır. İşveren şirketlerin, başvuruda bulunan adaylara, bilgi vermesi, yalnızca kendi inisiyatiflerindedir.

CV BANKO üyeleri, öz geçmişlerini oluştururken dilerlerse referans olarak belirttiği kişilere ait bilgileri paylaşabilmektedir. Üyeler söz konusu veri paylaşımı konusunda Referans olarak verdiği kişilerine karşı veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur ve KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatı sebebiyle üyelerinin, referans verdiği kişilere ait bu bilgileri CV BANKO ile paylaşmadan önce, ilgili kişileri KVKK’ya uygun bir şekilde bilgilendirme ve açık rızalarını alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

KVKK kapsamında, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Söz konusu kişisel veriler ancak açık rıza ile işlenebilmektedir. “Dosya Öz Geçmiş” kısmında üyelerin dosya olarak yüklediği evraklarda üyelerin özel nitelikli kişisel verilerinin yer alması halinde üye, söz konusu verilerin yukarıda açıklanan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına dosya yükleyerek muvafakat etmiş sayılacağını beyan ve kabul etmektedir. Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilmektedir.

Üye öz geçmişini www.cvbanko.com sitesi üzerinden oluştururken, özel nitelikli kişisel verilere ait doldurabileceği alanların, öz geçmiş oluşturmaya başlamasıyla yalnızca özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına muvafakat etmiş sayılacağını beyan ve kabul etmektedir. Ayrıca www.cvbanko.com sitesini sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, İnstagram vb.) üye olunması halinde bu platformlardan elde edilecek kişisel verileriniz ve CV BANKO’nun bu verileri kullanması iş bu üyelik ve gizlilik koşulları içerisinde düzenlenen tüm açık ve kapalı rızalarınızı kapsamaktadır. Üye dilediği zaman, söz konusu özel nitelikli kişisel verilere ilişkin alanları güncelleyebilecek, veri paylaşımını durdurabilecektir.

 

 

 

 

 

İşveren Üyeliği

Üyelik talep eden şirketler (ÜYE ŞİRKET), CV BANKO müşteri temsilcileri ya da sistem üzerinden ulaşabilecekleri, Firma Üyelik Formu ile iletişim ve kurumsal bilgilerini paylaşırlar. Şirketler iş ilanı yayınlama, aday havuzundan arama yapma ve diğer hizmetlerimizi ürün satın alarak kullanabilirler. Şirketler satın aldığı hizmeti/ürünü sadece kendisi adına kullanabilir. Satın aldığı hizmeti başka kurum, kuruluş veya 3. şahıslara kullandıramaz, devredemez, onlar adına kullanamaz. Aldığı hizmet üzerinden yayınladığı ilanları sadece kendisi için yayınlayabilir. Bu ürünlerin ve diğer tüm ürünlerin fiyatlarını CV BANKO belirler ve fiyatlarda bilgi vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir. CV BANKO iş ilanı yayınlama, aday havuzundan arama, başvuruları görüntüleme ve diğer hizmetlerinde görünen veya görünmeyen kısıtlamalar, limitler uygulayabilir.

ÜYE ŞİRKET bilgisayar programları veya benzeri yöntemler ile ilan, öz geçmiş, başvuru, firma bilgisi veya herhangi bir sayfayı/içeriği toplu halde veya tek tek kaydedemez. Bilgisayar programları veya benzeri yöntemler ile toplu halde veya tek tek kaydedildiği tespit edildiğinde kötüye kullanım olarak değerlendirilir ve bu şekilde davranan şirketlerin üyelikleri iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz. Oluşan/oluşabilecek tüm zararlar üye şirket tarafından karşılanır.

CV BANKO’nun Türkiye İş Kurumu'na belirli dönemlerde rapor verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk kapsamında, üye şirketin verdiği açık işler, başvuru sayıları, işe aldığı kişi bilgileri Türkiye İş Kurumu'na işveren SGK numarasıyla birlikte raporlanmaktadır. Üye şirket CV BANKO üzerinden işe aldığı personelin/iş arayanın detaylı bilgilerini, açık iş bilgilerini, şirket SGK numarasını CV BANKO’ya bildirmekle yükümlüdür. Üye şirket bu bilgileri vermediği takdirde, CV BANKO tarafından herhangi bir tazminat ödemesi veya ücret iadesi yapılmaksızın hesabının kısıtlanmasını, dondurulmasını, kapatılmasını peşinen kabul eder.

İşveren Üyeliği - Kişisel Verilerin Korunması

ÜYE ŞİRKET, CV BANKO’dan temin ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile düzenlenen ilke, kural ve şartlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Aksi halde ilgili kişinin KVKK çerçevesinde açacağı davalardan veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilecek idari para cezalarından CV BANKO sorumlu değildir. Bu bağlamda KVKK kapsamında yürürlüğe girmiş veya girecek olan, CV BANKO’nun hazırladığı tüm ek protokol, ek sözleşmeleri kabul edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ÜYE ŞİRKET, CV BANKO’dan edinmiş olduğu kişisel verileri işe alım sürecine ilişkin işlemler ve taraflarca belirlenen vasıtalarla sınırlı olmak üzere işleyebilir. Kişisel verileri işlerken kendisinin de bir Veri Sorumlusu olduğunun bilincinde olup KVKK’dan doğan yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirir. ÜYE ŞİRKET’in Veri Sorumlusu sıfatıyla yaptığı işlemlerden CV BANKO sorumlu değildir.

ÜYE ŞİRKET, CV BANKO’dan edinmiş olduğu tüm kişisel verileri, satın almış olduğu hizmet süresi dolduktan sonra, tüm dijital veya fiziksel ortamlardan derhal yok etmek zorundadır. ÜYE ŞİRKET'in, Veri Sorumlusu sıfatıyla yaptığı bu yok etme işlemlerini kayıt altına alması ve gerektiğinde CV BANKO’ya sunabilmesi gerekmektedir.

ÜYE ŞİRKET, CV BANKO’dan edinmiş olduğu kişisel verileri sadece işe alım sürecine ilişkin işlemler ile sınırlı olarak işleyecek olup, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birisinin varlığı hariç olmak üzere hiçbir suretle işlediği verileri üçüncü kişilerle paylaşamaz ve yurtdışına aktaramaz.

ÜYE ŞİRKET, CV BANKO’dan edinmiş olduğu kişisel verileri işe alım sürecine ilişkin işlemlerini tamamladıktan sonra farklı sebeplerle işleyemez, aktaramaz ve kullanamaz. ÜYE ŞİRKET, CV BANKO’nun veri tabanına kayıtlı ve Veri Sahibi olan kişiyi işe aldıktan sonra doğrudan Veri Sahibi olan kişi ile muhatap olarak gerekli gördüğü kişisel verileri kendisinden talep eder. CV BANKO’nun ÜYE ŞİRKET’e aktardığı kişisel verilere ilişkin olarak sadece işe alım sürecindeki sorumluluğundan söz edilebilecek olup, işbu süreç ortadan kalktıktan sonra Veri Sahibi’nin kişisel verilerinin ÜYE ŞİRKET tarafından işlenmesi sebebiyle doğabilecek zararlardan CV BANKO sorumlu değildir.

CV BANKO, ÜYE ŞİRKET adına yapacağı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

CV BANKO, iş aramak için CV BANKO sistemine öz geçmiş bırakmış olanların kişisel verilerinin işlenmesi için gerekli izinleri aldığını, kendisine aktarılan kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza edeceğini ve saklayacağını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben kanunlarda açıkça öngörülen, CV BANKO’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olan ve yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere resen veya ÜYE ŞİRKET’in veya öz geçmiş bırakanların talebi üzerine sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini kabul ve beyan eder. CV BANKO, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. ÜYE ŞİRKET’in veya veri sahibinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer. CV BANKO gerçek kişilerden veyahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafına ulaşan hukuka uygun talepler doğrultusunda gerçekleştirdiği silme, yok etme veyahut anonimleştirme işlemlerini ilgili kişisel verileri aktardığı ÜYE ŞİRKET’e de bildirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

CV BANKO ve ÜYE ŞİRKET birbirleriyle paylaşmış oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt ederler.

İşveren Üyeliği Gereklilik / Kuralları

 1. CV BANKO üzerinde ilan verebilmek ve sistemi kullanabilmek için, CV BANKO firma üyesi olmak gerekmektedir.
 2. Firmalar/işverenler sadece kendi bünyesinde çalıştırmak üzere arayacağı personel/eleman için ilan yayınlayabilirler.
 3. İlanlarda pozisyon adı ve işin tanımı detaylı olarak yazılmalıdır. Yayınlanan ilanlarda sadece 1 adet pozisyon adı yazılabilir. İlan aktif edildikten sonra pozisyon adı değiştirilemez.
 4. Sitemize eklenen ilanlar sistem tarafından kontrol edildikten sonra yayınlanır. İlan uygun görülmediği takdirde Firmaya düzeltmesi için geri dönüş yapılır. Firma ilan da düzeltme yapmadan ilana çıkmak ister ise, yayınlanan ilanları kaldırma hakkı CV BANKO saklı tutar.
 5. İlan metninin içerisinde firmanın iletişim bilgileri yer alamaz. İlan metninde iletişim bilgileri yer alan ilanlar yayınlanmaz.
 6. İlan eklemek için gerekli olan üyelik esnasında iletişim telefonu yazılması zorunludur. İletişim telefonu yazılmayan firma üyelikleri kabul edilmemektedir.
 7. CV BANKO firma veya adaylar tarafından gelen şikâyetleri en uygun şekilde ve zamanda değerlendirebilir ve sonuçlandırabilir. Aday veya firmanın üyeliğini iptal edebilir. İlgili taraflara bilgi verme zorunluluğu bulunmaz.
 8. Aynı firma için birden fazla üyelik oluşturulmaya çalışılmamalıdır. Bu durum mevcut tüm üyeliklerinizin iptaline neden olabilir. Daha önceden oluşturulmuş üyelik var ise CV BANKO ile iletişime geçilmelidir.
 9. İlan tarihini güncel tutmak için sürekli aynı ilanın eklenmesine izin verilmemektedir.
 10. Eklenen ilanlar firma girişi yapılarak istenildiği zaman yayından kaldırılabilir.
 11. Sitemize eklenen hiç bir ilandan sitemiz sorumlu değildir. Eklenen tüm ilanların sorumluluğu ekleyen kişiye ya da firmaya aittir.
 12. Herhangi bir şekilde ayrımcılığa sebep olacak ilanlar yayınlanmaz.
 13. CV BANKO firma ve adayların site üzerinden gönderdiği tüm mesaj, yazışmalar, yorum, vb. bilgileri okuyabilir/kontrol edebilir. Gönderilmesini uygun bulmadıklarını bilgi vermeksizin, karşı tarafa ulaşmasını engelleyebilir.
 14. Özel istihdam büroları, özel güvenlik firmaları, denizcilik firmaları, çağrı merkezleri, taşeron hizmet sağlayıcı firmalar ve termal/devre mülk satışı yapan firmalar online olarak satılan ilan paketleri, üyelik paketleri ve aday havuzu ürünleri fiyatlarından faydalanamaz. Bu tür firmaların ihtiyaçları için hazırlanmış özel ürünlerden faydalanabilirler.
 15. İnsan kaynakları danışmanlığı yapan firmaların ilan yayınlayabilmesi için İŞKUR izinli özel istihdam bürosu olması gerekmektedir. Üyelik esnasında izin numarası belirtilmelidir ve eklenen ilanlarda İŞKUR izin tarihi ve numarasını yazılması gerekmektedir.
 16. Yurtdışı için eklenen ilanlarda İŞKUR’dan izin alınmalıdır ve ilan metninde izin numarası ve tarihi belirtilmelidir.
 17. Özel güvenlik hizmeti veren firmalardan, konuyla ilgili faaliyet belgesi istenir. Bu belgeye sahip olmayanların güvenlik elemanı, danışmanı, gözetmeni, karşılama personeli, vasıfsız, kimliksiz personel vb. şekilde ilan yayınlamasına izin verilmez. Faaliyet belgesi olsa dahi kendi bünyesinde çalıştırmayacağı personel için ilan yayınlamasına izin verilmez.
 18. Toplanan mali bilgiler de satın aldığınız ürün ve hizmetler ile ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi için kullanılmaktadır. cvbanko.com adlı internet sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV’ de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Diğer İnternet Sitelerine Verilen Linkler


cvbanko.com diğer internet sitelerine veya mobil uygulamalara linkler verebilir. Fakat bu sitelerin gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

 

İçerik Kullanımı

CV BANKO’da yayınlanan yazı, grafik ve istatistikler (Materyaller) üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan içerik materyalleri ya da fonksiyonalite CV BANKO izni alınmadan başka mecralarda yayınlanamaz veya diğer internet sitelerine link verilemez.

Kullanıcı Adı ve Şifre

CV BANKO olarak bazı bölümlerin kullanımını üyelik şartına bağlı tutabiliriz. Kullanıcıya ad ve şifre verilebileceği gibi kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması da istenebilir. Kullanıcı adı ve şifresinin saklanmasından, izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişilerce hukuka aykırı kullanımlardan doğabilecek zararlardan CV BANKO sorumlu değildir. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, şifrenin izinsiz kullanımının tespit edilmesi gibi durumlarda CV BANKO bilgilendirilmelidir.

CV BANKO’ya Üye olmakla ve kullanmakla işbu Gizlilik Prensipleri’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi, verdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu onaylamaktasınız.

CV BANKO, gerekli gördüğü durumlarda Üyelik ve Gizlilik Koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

CV BANKO Üyelik ve Gizlilik Koşullarına gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ederiz.