Sıkça Sorulan Sorular

Ücret Nedir?

Çalışanın emeğine karşılık ödenen çalışma bedelidir.

Terfi Nedir?

Çalışanın işletmede daha fazla sorumluluk gerektiren, daha fazla ayrıcalık, daha yüksek ücretli, daha üst kademedeki pozisyona geçmesidir.

İstifa Nedir?

Çalışanın kişisel nedenlerle veya çalışma koşullarından dolayı ya da daha iyi iş olanakları sağlayan başka işletmelere geçmek amacıyla hali hazırdaki çalıştığı işletmeden kendi isteği ile işten ayrılmasıdır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İşin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları, sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen tüzük ve kanunlarla çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen kanundur.

Performans Nedir?

Bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır.