Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

1 hafta, 2 gün önce güncellendi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, CVBANKO TEKNOLOJİ VE İNSAN KAYNAKLARI SAN.TİC.AŞ (“CVBANKO”)’nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere ( “veri sahibi” )kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma, paylaşma ve imha süreçleri ile Kanun uyarınca haklarının neler olduğuna ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin hukuka ve Kanuna uygun olarak toplanması, işlenmesi, saklanması ve paylaşılması ve gizliliğinizi korumak adına ciddi bir titizlikle alınabilecek en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.


Veri sorumlusu: CVBANKO TEKNOLOJİ VE İNSAN KAYNAKLARI SAN.TİC.AŞ

Adres : Meydankavağı Mah.1595 Sok.Doruk  Plaza Blok No:6 İç Kapı No:102 Muratpaşa/ANTALYA

MERSİS No: 0216134195200001 

Ticaret Sicil No: 115858

Tel: 

Web sitesi: www.cvbanko.com

 

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ;

 1. Kimlik verileriniz; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz,
 2. İletişim verileriniz; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız,
 3. Eğitim verileriniz; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi,
 4. Özel nitelikli kişisel verileriniz;  Özgeçmişinizde yer verdiğiniz sağlığınıza ilişkin bilgiler veya herhangi bir yöntemle görsel ve/veya ses olarak kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz, duygu analiz sistemi ile elde edilecek duygu sınıflandırması verileriniz.
 5. Görsel ve işitsel verileriniz; Fotoğrafınız, sesli-görüntülü görüşme ve kayıt sistemimizi kullanmanız durumunda görsel video, ses, görüntü verileriniz.
 6. Referans bilgileriniz ( referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası)
 7. Açık rıza vermiş olmanız halinde,   özgeçmiş oluşturmanız esnasında size sorulan engellilik durumu bilginiz ve cinsiyetiniz.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ;

 1. CV BANKO sitesi aracılığıyla istihdam edilecek personel arayan şahıs ve/veya şirketlerin bilgisine sunmak,
 2. İstihdam yaratmak, iş bulma ve işe alınma sürecinize yardımcı olmak, işveren müşterilerimize de doğru adayı tespit edebilmelerine olanak sağlamak amacıyla kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşteri ilanları ile eşleştirme yapmak,
 3. CV BANKO ürün ve hizmetlerini sizlere sunabilmek, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 4. Satış ve pazarlama faaliyetleri için gerekli çalışmaları yürütmek, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikayet yönetimi, hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata-yardım bildirimlerinizi almak ve tarafınıza bilgi vermek,
 5. İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, denetim, risk yönetimi, kontrol, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, şirket içi değerlendirme, analiz ve iletişimin sağlanması,  pazarlama, satış ve reklam süreçlerinin geliştirmek,
 6. Mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri,  sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak,
 7. Kanun ve Resmi Kurumlarca öngörülen bilgi saklama,  bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek CV BANKO’nun tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 8. CV BANKO’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; CV BANKO tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,
 9. Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,


amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 1. Kanunların ve tüm mevzuatın izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 2. Türkiye İş Kurumuna ve kanunen yetkili kamu kurumları ve yasal mercilere,
 3. Başta CV BANKO TEKNOLOJİ VE İNSAN KAYNAKLARI TİC.A.Ş olmak üzere, CV BANKO’nun  iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
 4. Yurtdışında faaliyet gösteren sunucularımıza, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/ yurtdışı kişi ve kurumlara,
 5. Personel istihdam etmek amacıyla CV BANKO’ya üye olan işveren kuruluşlara,
 6. İşverenlerin işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi sağlayıcılarla anlaşması halinde  öz geçmiş ve eklerini kimlerin görebileceğine dair yaptığınız tercih doğrultusunda ve ilgili işveren müşterimizin bize ilettiği talep gereğince söz konusu üçüncü kişi sağlayıcılara,
 7. Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/ yurtdışı diğer kurumlara,
 8. Tarafınıza fatura gönderimi, teklif, hediye ve promosyon sunulması, özel kutlama, temenni iletimi, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde gerekli gönderimin sağlanması amaçlarıyla kargo şirketlerine,
 9. Çerez politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, daha iyi ve amaca uygun hizmet verebilmek için veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içinde olduğumuz taraflara,
 10. Açık rızanız olması halinde iş başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi durumunda, pozisyonunuzu yeniden değerlendirmek için çalıştığımız bağlı veya ortak şirketlere özgeçmişinizle birlikte aktarılabilecektir.


Kişisel verilerinizin aktarılması 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, e-posta, SMS, sesli ve görüntülü başvurunuz veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yolu da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek kanallar ve yöntemlerle CVBANKO tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibinin hakları “kanun”da ( 6698 sayılı KVKK m.11 ) düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre CVBANKO’ya müracaat ederek;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarınız vardır.

Ayrıca KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini, anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz.

 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da CV BANKO’ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. CV BANKO’nun cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

 

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Meydankavağı Mah.1595 Sok.Doruk Plaza blok No:6 İç kapı No:102 Muratpaşa/ANTALYA adresine verebilirsiniz. (link’i Başvuru Formu)

CV BANKO’ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan E-posta adresiniz yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] e-posta adresine yapabilirsiniz.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ile imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] KEP adresimize yapabilirsiniz. KEP adreslerine sadece KEP uzantılı adreslerden gönderim yapılabilmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, CV BANKO tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, CV BANKO kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

CV BANKO bu metin üzerinde ilgili kanunlara bağlı olarak çıkacak yönetmeliklere ve sair ikincil mevzuata uygun olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.